instruktorr.pl

Przygotuj się do egzaminu na prawo jazdy

Wpływ narkotyków na jazdę samochodem

Zażywanie substancji odurzających i prowadzenie pojazdu jest karalne zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ponieważ wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdu jest dość poważny i może zwielokrotnić szanse na wypadek.

Powszechnie wiadomo, że zarówno alkohol, jak i narkotyki nie są dobrymi sprzymierzeńcami w prowadzeniu samochodu. Spożywanie substancji odurzających przed jazdą samochodem negatywnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy, a także zwiększa szanse na popełnienie wielu innych wykroczeń i/lub spowodowanie wypadku. Dlatego policjanci są coraz bardziej wyczuleni i zatrzymują kierowców pod wpływem narkotyków.

Wpływ narkotyków na prowadzenie pojazdu może być śmiertelny, ponieważ są to substancje, które zmieniają zachowanie kierowcy, wywołując na przykład stan uzależnienia fizycznego lub psychicznego, halucynacje, zaburzenia snu, błędne postrzeganie rzeczywistości i wiele innych skutków, które w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie pojazdu.

Obecnie zażywanie tego typu substancji jest przyczyną wielu wypadków drogowych z ofiarami, do których dochodzi w naszym kraju. Chociaż możesz nie zdawać sobie sprawy z niebezpieczeństwa związanego z takim zachowaniem, ważne jest, abyś nigdy nie zapominał o tej maksymie: jeśli bierzesz narkotyki, nie prowadź.

Tak więc wszystkie substancje (legalne lub nielegalne), które mogą zmieniać funkcje psychiczne, dzielą się na różne grupy i w zależności od jednej lub drugiej mają różny wpływ na prowadzenie pojazdu.

  • Depresanty: zaburzają funkcje ośrodkowego układu nerwowego i spowalniają aktywność organizmu.
  • Stymulanty: zwiększają normalne funkcjonowanie mózgu i powodują niezwykły stan aktywacji funkcji organizmu.
    Halucynogeny: mają znaczący wpływ na percepcję człowieka poprzez poważne zmiany w funkcjonowaniu mózgu. =

Jak depresanty wpływają na kierowcę?

Do środków działających depresyjnie na układ nerwowy należą: alkohol, marihuana, pochodne opium (heroina, morfina, metadon), niektóre leki (anksjolityki, środki zwiotczające mięśnie itp.). Ich wpływ na organizm to zaburzone widzenie, zaburzona zdolność do reagowania, zaburzona zdolność do koncentracji i zaburzony refleks.

Jak stymulanty wpływają na kierowcę?

Do stymulantów zalicza się amfetaminę, kokainę lub ecstasy (główne środki pobudzające), ale także nikotynę z tytoniu (mniejsze środki pobudzające) lub kofeinę, teinę i teobrominę (zawarte w kakao). Substancje te mogą wywoływać fałszywe poczucie kontroli, zmniejszać zmęczenie i ograniczać sen. Jest to jednak błędne przekonanie, które skutkuje brakiem koordynacji, zminimalizowanymi odruchami oraz problemami zarówno wzrokowymi, jak i słuchowymi.

W przypadku narkotyków halucynogennych mamy do czynienia z LSD, a także pochodnymi konopi, haszyszem i marihuaną, jak również ecstasy, MDMA czy niektórymi środkami wziewnymi (kleje lub rozpuszczalniki). Tego typu leki mogą wywoływać zmiany w postrzeganiu rzeczywistości lub wyimaginowane wizje. Konsekwencje będą w dużej mierze zależały od nastroju osoby używającej tych substancji.

1 komentarz

  1. Jazda pod wpływem narkotyków jest niedopuszczalna. Niektóre narkotyki kompletnie odcinają od rzeczywistości.

Comments are closed.