instruktorr.pl

Przygotuj się do egzaminu na prawo jazdy

Do czego służą zawory w silniku?

Żeby zrozumieć, do czego w silniku służą zawory, musisz najpierw zrozumieć, jak działa silnik spalinowy. Wyjaśnimy to na podstawie najpopularniejszego obecnie rodzaju silnika, czyli silnika czterosuwowego. W największym uogólnieniu silnik spalinowy napędza samochód poprzez spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach. W silnikach spalinowych czterosuwowych proces zamiany energii chemicznej zmagazynowanej w paliwie zamieniany jest na energię mechaniczną w czterech krokach zwanych suwami.

W pierwszym suwie tłok przesuwa się w dół cylindra, zasysając paliwo i powietrze. W drugim suwie tłok zawraca i przesuwa się w górę cylindra, jednocześnie sprężając znajdującą się w cylindrze mieszankę paliwowo-powietrzną. Kiedy osiągnięte zostaje maksymalne ciśnienie, rozpoczyna się trzeci suw, czyli praca. Na tym etapie mieszanka znajdująca się w cylindrze wybucha, a rozprężające się gazy popychają cylinder w dół tłoka. To właśnie na tym etapie energia chemiczna zamienia się w energię mechaniczną. Na koniec pozostaje ostatni suw, w którym tłok ponownie unosi się w górę silnika, usuwając spaliny powstałe w wyniku spalenia się mieszanki paliwowo-powietrznej.

Analizując dokładnie cykl pracy silnika, można zauważyć pewną trudność związaną z takim działaniem silnika. Polega ona na konieczności otwierania i zamykania kanałów dolotowych, którymi do silnika trafia mieszanka paliwowo-powietrzna, i kanałów wylotowych, którymi z silnika wydostają się spaliny, w odpowiednim czasie.

Z zadaniem tym muszą radzić sobie właśnie zawory do samochodów. W związku z tym dzielimy je na dwa rodzaje:

  • Zawory dolotowe, które otwierają kanał dolotowy, kiedy cylinder przesuwa się w dół, zasysając paliwo, i zamykają się, kiedy mieszanka paliwowo-powietrzna znajdzie się już we wnętrzu silnika.
  • Zawory wylotowe, które otwierają się tylko w ostatnim suwie pracy i pozwalają spalinom wydostać się z cylindra.

Zawory są więc elementami ruchomymi pracującymi w najtrudniejszych warunkach, jakie można znaleźć w silniku spalinowym. Są narażone na wysokie temperatury i wysokie ciśnienie. Dlatego tak ważne jest, aby podczas wymiany tych elementów, zawsze wybierać te o najwyższej możliwej jakości.